Štítky

Polaris Ranger

PrestaShop

Odběr novinek [Newsletter]

Vážený zákazníku,

Před nákupem si, prosím, přečtěte následující Obchodní podmínky internetového obchodu LSbikes.cz

OBCHODNÍ PODMÍNKY

I. Základní ustanovení

Tyto Obchodní podmínky upravují vztahy mezi Kupujícím a Prodávajícím. Popisují postup při uzavírání kupních smluv, jejichž předmětem je prodej motocyklů a podobného či jiného zboží dle nabídky Prodávajícího.

Prodávající:

Internetový obchod LSbikes.cz je provozován společností LSbikes s.r.o. (dále jen jako Prodávající), se sídlem Mikulov, Nádražní 1622/13, PSČ 69201, IČO: 27669777. Společnost je zapsána v OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 50524.

Prodávající se zavazuje Kupujícího řádně informovat o vlastnostech prodávaných výrobku. Obrázky produktů v internetovém obchodě mají pouze ilustrační charakter a nemusí odpovídat skutečnosti.

Kupující:

Kupující je občan bez IČ, popřípadě firma, která zboží nenakupuje za účelem dalšího prodeje.
Kupující poskytuje Prodávajícímu své osobní údaje, nezbytné pro bezproblémové vyřízení objednávky. Prodávající se zavazuje s těmito informacemi nakládat dle bodu 2 těchto podmínek – Bezpečnost a ochrana osobních údajů.

Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, které jsou v nabídce internetového obchodu Prodávajícího, nevznikají žádná práva na používání grafických motivů , značek, názvů či patentů Prodávajícího nebo dalších firem, není-li v zvláštní smlouvou sjednáno jinak.

Individuální smlouva Prodávajícího s Kupujícím je nadřazena těmto obchodním podmínkám

 

II. Bezpečnost a ochrana osobních údajů

Prodávající se zavazuje řídit zákonem O ochraně osobních údajů a prohlašuje,
že veškeré osobní údaje jsou považovány za přísně důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu se zákonem. Tyto údaje nebudou posky
tnuty třetí straně.

Prostřednictvím registračního formuláře na www.LSbikes.cz sdělí Kupující Prodávajícímu své jméno (případně kontaktní osobu a jméno firmy), adresu (dodací/fakturační), telefonní a emailový kontakt. Tyto údaje jsou nezbytné pro realizaci obchodní transakce a pro potřebnou komunikaci s Kupujícím. Uskutečněné obchodní transakce budou také vedeny v evidenci Prodávajícího.

Kupující může své registrační údaje po přihlášení editovat, pouze fakturační údaje jsou neměnné z účetních důvodů. V případě, že Kupující ještě přes www.LSbikes.cz nenakupoval, Prodávající je povinen na požádání přes emailovou adresu info@LSbikes.cz registrační údaje smazat.

III. Otvírací doba a důležité kontakty

Provozovna Prodávajícího – osobní odběry zboží, reklamace, splátkový prodej najdete v  kamenné prodejně naší firmy v Miloticích, U Statku 107, PSČ 696 05.
otevřeno PO
– PÁ, 8:00 17:00, SO od 9:00 - 12:00

Objednávky přes www.LSbikes.cz je možné provádět NONSTOP

Objednávky položené v pracovní den do 12:00 se řeší ještě tentýž den, ostatní objednávky hned nejbližší následující pracovní den v dopoledních hodinách.

IV. Ceny

Ceny uvedené u produktů v nabídce internetového obchodu Prodávajícího jsou vždy aktuální a platné. Prodávající je oprávněn ceny zboží měnit vzhledem k aktuální situaci na trhu a v závislosti na vývoji kurzu Kč vůči zahraničním měnám. Kupující však vždy obdrží zboží za cenu platnou v okamžiku objednání.

V případě, že nakupovaný produkt nebude v okamžiku nákupu skladem a bude k dispozici až po případném navýšení/snížení ceny, zavazuje se Prodávající tuto skutečnost Kupujícímu sdělit. Na základě požadavku Kupujícího pak bude kupní smlouva upravena nebo zrušena.

Ve všech cenách uvedených na www.LSbikes je již zahrnutý případný autorský a recyklační poplatek.

 

V. Objednávání zboží

Kupující může objednat zboží pouze za použití internetového obchodu www.LSbikes.cz, a to po úspěšném dokončení registrace.

VI. Odstoupení od smlouvy
Kupující spotřebitel s IČ, nebo prodejce se smluvně upravenými smluvními vztahy:

Prodávající může Kupujícímu nabídnout náhradní odstoupení od kupní smlouvy v závislosti na stavu vráceného zboží, ušlé záruce a aktuální ceně vráceného zboží. Stav zboží je zhodnocen Prodávajícím. V případě, že sjednané podmínky nebudou akceptovatelné pro obě strany bude zboží vráceno na náklady Prodávajícího zpět. Prodávající je oprávněn účtovat Kupujícímu případné další vzniklé náklady.

Kupující spotřebitel bez IČ:

Není-li Kupující již schopen vrátit zboží v původním stavu a nebo hodnota zboží byla již snížena (částečné spotřebování / opotřebení), je Kupující povinen chybějící hodnotu nahradit v penězích, tzn. Prodávající mu vrací sníženou cenu.

V souladu se zákonem má Kupující právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Pokud se rozhodne Kupující pro odstoupení v této lhůtě, je nutno splnit následující podmínky:

 1. A)  Kupující je povinen doručit vracené zboží na provozovnu Prodávajícího spolu
  s průvodním dopisem. Tento musí obsahovat důvod odstoupení od kupní smlouvy a originál, případně kopii nákupního dokladu/faktury. Nezbytná je také informace, zda si Kupující přeje vrátit částku za vrácené zboží převodem na účet a číslo tohoto účtu, nebo zda si ji přeje čerpat pro další nákup.

 2. B)  Vracené zboží musí být nepoškozené, kompletní, v původním obalu, s veškerým příslušenstvím a doklady, včetně případných dárků, které Kupující obdržel
  s produktem. Zboží vrácené Prodávajícímu nesmí být zaslané na dobírku, takto doručené zboží nebude převzato. Poštovné hradí Kupující.

  V případě, že nebudou dodrženy některé z uvedených náležitostí má Prodávající právo odmítnout vrácené zboží nebo poměrně snížit částku, za kterou bude zboží přijato zpět.

 3. C)  Možnost odstoupit od smlouvy se nevztahuje na 1) dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu, nezávisle na vůli Prodávajícího, 2) na dodávku zboží upraveného na přání Kupujícího, 3) na dodávku spotřebního zboží (jako např. nosiče obrazu, zvuku a informací, spotřební materiál, datová média a jiné zboží, u kterého použitím je spotřebována část jeho hodnoty a nelze jej vrátit do původního stavu před koupí. V případě mobilních telefonů se garance vztahuje pouze na samostatně zakoupené přístroje.

 4. D)  Při splnění všech výše uvedených podmínek pošle na žádost Prodávající částku za vrácené zboží na účet, který Kupující uvedl a to nejpozději do 30 pracovních dnů po fyzickém obdržení zboží. Pokud Kupující v průvodním dopisu neuvede číslo účtu je částka automaticky připravena k čerpání na další nákup nebo k vyzvednutí v hotovosti na základě předložení originálního dobropisu, který je Kupujícímu zaslán bezprostředně po vyřešení odstoupení od kupní smlouvy.

 

    E) Při vystavení dobropisu může být od Kupujícího vyžadován občanský průkaz za účelem ochrany jeho   vlastnických práv. Předložením občanského průkazu zároveň souhlasíte se zpracováním osobních údajů.

Prodávající:

Prodávající může od smlouvy odstoupit v případě, že Kupující překročí objednaným množstvím produktu množství, jenž je aktuálně na skladě.
V takovém případě Prodávající tuto skutečnost Kupujícímu neprodleně po obdržení objednávky sdělí a na základě společné domluvy se kupní smlouva upraví nebo zruší.

Prodávající si vyhrazuje právo bránit se zneužití odstoupení od smlouvy, zejména formou jejího opakovaného využití, a z tohoto důvodu omezuje možnost využití odstoupení od smlouvy na jeden případ za 3 měsíce.

VII. Platební podmínky

 1. A)  Platba v hotovosti při nákupu na provozovně Prodávajícího

 2. B)  Platba předem bankovním převodem

 3. C)  Platba přes internetové rozhraní banky

 4. D)  Na dobírku při doručení zboží (hotovost přebírá od Kupujícího přepravce)

 5. E)  Na splátky (pouze v případě, že Kupující splní podmínky společnosti poskytující splátkový prodej).

Zboží zůstává do úplného zaplacení majetkem Prodávajícího.

VIII. Dodací podmínky Osobní odběr:

Zboží může převzít pouze osoba k tomu oprávněná – objednatel, osoba pověřená majitelem firmy nebo statutárním orgánem společnosti. Tato osoba se musí dostatečně identifikovat a prokázat platným občanským průkazem nebo platným cestovním pasem.

Doručení po celé ČR:

Zboží zakoupené na www.LSbikes.cz je doručováno pouze v rámci České Republiky. Veškeré zboží v nabídce internetového obchodu Prodávajícího je většinou skladem. Doba doručení zásilky se standardně pohybuje od 2 do 5 pracovních dnů, v ojedinělých případech (vyprodání zásob) může doručování trvat déle.

O přesném datu doručení bude Kupující informován emailem. Aktuální stav objednávky je také možné zjistit po přihlášení na www.LSbikes.cz.

 


Přeprava je zajištěna přepravní službou, která doručí zboží přímo ke Kupujícímu. Pokud není Kupující na dodací adrese zastižen, je přepravcem kontaktován a sjedná se náhradní termín dodání. Pokud nebude možné opakované doručení Kupujícímu realizovat z důvodu nepřítomnosti, nebo Kupující odmítne zboží bez relevantního důvodu převzít, může po něm Prodávající požadovat úhradu nákladů tímto vzniklých. Cena přepravy se řídí dle ceníku aktuálního v den objednávky a Kupující tuto potvrdí před objednáním.

Kupující je povinen vždy bezprostředně při dodání překontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky (počet balíků, neporušenost balení) podle přiloženého přepravního listu. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku Kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce.

Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adresu info@LSbikes.cz, sepsat s dopravcem škodní protokol a tento bez zbytečného odkladu zaslat e-mailem, nebo poštou na provozovnu Prodávajícího. Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nemusí být Prodávajícím akceptovaná.

Objednávky nad 10 000 Kč, včetně DPH, doručujeme zdarma po celé ČR. Informace o dopravě zdarma je u produktů odpovídajícím této cenové kategorii také zřetelně vyznačena přímo v internetovém obchodu www.LSbikes.cz.

IX. Záruční podmínky

Po nákupu na www.LSbikes.cz. je Kupujícímu vystavena faktura, ve které jsou uvedeny veškeré potřebné údaje pro uplatnění záruky a tato slouží jako doklad o záruce.

Délka záruční doby je vždy vyznačena na záručním listě a začíná běžet dnem převzetí zboží Kupujícím, tj. dnem uvedeným na záručním listě.
Zákonná záruční doba je obecně 24 měsíců, pokud je Kupujícím občan bez IČ.
V případě, že bylo zboží zakoupeno právnickou osobou, může být délka záruční doby kratší.

Místem pro uplatnění reklamace je provozovna Prodávajícího. U zboží, kterému je na území ČR poskytován autorizovaný servis, doporučujeme Kupujícímu – občan bez IČ v zájmu urychlení reklamace uplatnit tuto přímo v autorizovaném servisním středisku.

Seznam našich autorizovaných servisních partnerů naleznete ZDE

V případě, že bylo zboží zakoupeno Kupujícím – firmou, musí Kupující uplatňovat tuto reklamaci přímo a jen v autorizovaném servise. V tomto případě se reklamace řídí podmínkami autorizovaného servisu.

 

Kupující může zboží zaslat na adresu provozovny Prodávajícího. Balík by měl být viditelně označen „REKLAMACE“ a obsahovat reklamované zboží včetně kompletního příslušenství. Doporučujeme přiložit kopii nákupního dokladu, podrobný popis závady a kontaktní údaje Kupujícího. Tyto informace jsou nezbytné pro identifikaci původu i závady zboží. Poštovné hradí Kupující.

Kupující při reklamaci musí předložit nákupní doklad nebo doklad o reklamaci, pokud bylo zboží v minulosti již reklamováno. Na tomto dokladu musí být stejné sériové číslo jako na reklamovaném výrobku, pokud jej výrobek má.

Prodávající negarantuje plnou kompatibilitu prodaných součástí s jinými, ani kompatibilitu se softwarovými aplikacemi. Stejně tak negarantuje funkčnost aplikačního software ve verzích, které nejsou vhodné pro daný operační systém. Za případné problémy tímto způsobené Prodávající nepřebírá žádnou zodpovědnost.

Záruka se nevztahuje na vady vzniklé:

 1. A)  mechanickým poškozením

 2. B)  nadměrným zatěžováním ( větší, než jak je určeno v dokumentaci výrobku)

 3. C)  použitím nesprávného, nebo vadného programové vybavení

 4. D)  napadením virem

 5. E)  použitím nesprávného spotřebního materiálu

 6. F)  neodborným nebo nepřiměřeným zacházením

 7. G)  špatnou instalací / použitím

 8. H)  zanedbáním péče o zboží

 9. I)  nekvalifikovanou změnou parametrů zboží

 10. J)  přehrávánímfirmware

 11. K)  nedodržením instrukcí v uživatelské příručce

 12. L)  používání zboží v jiném prostředí, než jak je výrobcem určeno (neodpovídá

  teplota, vlhkost, prašnost, nebo jiné vlivy prostředí)

 13. M)  přepětím v rozvodné síti

 14. N)  přírodními živly nebo vyšší mocí.

Za případné škody vzniklé v důsledku bodů A-N Prodávající neručí.

Pokud se závada Kupujícímu projevuje pouze u software, u kterého není schopen doložit legální způsob nabytí, nebo použitím neautorizovaného software a spotřebního materiálu, nebere Prodávající na reklamaci zřetel.

Záruka se nevztahuje na zboží s porušenými ochrannými pečetěmi, informativními nálepkami, sériovými čísly atd. Pečeti a sériová čísla jsou nedílnou součástí produktu a Kupujícího nijak neomezují v manipulaci / užívání produktu v plném rozsahu.

V případě, že zboží je software, vztahuje se záruka výhradně na fyzickou čitelnost médií (média nesmí být poškrábána apod.). Okamžikem odstranění ochranných prostředků (fólie, pečeti, otevření obálky apod.) se Kupující stává oprávněným uživatelem softwarového produktu a akceptuje licenční ujednání výrobce software.

 

Zboží předané k reklamaci bude testováno pouze na závadu písemně uvedenou Kupujícím (v reklamačním formuláři, v přiloženém listě s popisem závady).

Zjistí-li technik, že příčinou problémů je vada způsobená nesprávným použitím, bude reklamace zamítnuta.

Způsob vyřízení reklamace – Kupujícím je občan bez IČ:

Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, bude zboží opraveno,. Pokud není oprava možná
a povaha vady nebrání obvyklému užívání, může se Prodávající s Kupujícím dohodnout na přiměřené slevě z ceny zboží. V případě slevy nelze později tuto vadu reklamovat.
V případě nemožnosti vyřízení reklamace žádnou z uvedených možností, bude Kupujícímu vystaven dobropis.
Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby věc mohla být řádně užívána jako věc bez vady, Prodávající nabídne Kupujícímu výměnu vadného zboží za zboží se stejnými, nebo podobnými užitnými vlastnostmi nebo vystaví dobropis.
V případě výměny zboží začne záruční doba běžet znovu od data vyřízení reklamace.

Způsob vyřízení reklamace – Kupujícím je firma s IČ:

Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, bude zboží opraveno. Pokud není oprava možná
a povaha vady nebrání obvyklému užívání, může se Prodávající s Kupujícím dohodnout na přiměřené slevě z ceny zboží. V případě slevy nelze později tuto vadu reklamovat. Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby věc mohla být řádně užívána jako věc bez vady, Prodávající je oprávněn vadné zboží vyměnit za zboží se stejnými, nebo podobnými užitnými vlastnostmi nebo vystaví dobropis. V případě výměny zboží pokračuje původní záruční doba, která je prodloužena o dobu trvání reklamace.

Reklamace zboží Prodávající vyřizuje bez zbytečného odkladu, maximálně však do 30 dní od data následujícího po uplatnění reklamace Kupujícím. Tato lhůta není závazná ke Kupujícímu, který při nákupu uplatňoval IČ a tudíž jeho vztah s prodávajícím upravuje Obchodní zákoník.

 

Po vyřízení oprávněné reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu trvání reklamace. V případě neoprávněné reklamace se záruční doba neprodlužuje. Pokud byla reklamace vyřízena výměnou, je další případná reklamace považována za první reklamaci zboží. (Doba trvání reklamace se počítá od následujícího dne po přijetí do dne vyřízení reklamace. Nikoliv do vyzvednutí Kupujícím! O vyřízení je Kupující informován e- mailem, který uvedl již při nákupu.)

Po vyřízení reklamace Prodávající upozorní o ukončení reklamace kupujícího buď telefonicky, nebo e-mailem. Pokud bylo zboží zasláno přepravní službou, bude po vyřízení automaticky zasláno na adresu Kupujícího. Pokud se z technických důvodů stane, že e-mail neobdrží Kupující v zákonné měsíční lhůtě, má Kupující možnost se automaticky dostavit na reklamační oddělení, kde mu bude vyřízená reklamace vydána proti předloženému originálu příjemky reklamace.

V případě nevyzvednutí reklamovaného zboží do 60ti dnů od data podání reklamace je prodávající, dle občanského zákoníku, oprávněn účtovat při výdeji reklamace částku za uskladnění. Výše tohoto poplatku je 20kč/den.

X. Závěrečná ustanovení

Právní vztahy mezi Prodávajícím a Kupujícím - firmou, které nejsou výslovně upravené těmito obchodními podmínkami se řídí obchodním zákoníkem.

Právní vztahy mezi Prodávajícím a Kupujícím - občanem, které nejsou výslovně upravené těmito obchodními podmínkami se řídí občanským zákoníkem.

Do platných Obchodních podmínek lze nahlížet na stránkách Prodávajícího www.LSbikes.cz. V případe, že jedno nebo více ustanovení Obchodních podmínek bude považováno za nezákonné, neplatné nebo nevynutiteln, nezpůsobuje tento fakt neplatnost celých Obchodních podmínek, ale bude se dotýkat pouze těchto ustanovení. Obě strany souhlasí, aby ustanovení nezákonná, neplatná nebo nevynutitelná byla nahrazena ustanoveními platnými, zákonnými a vynutitelnými, které se svým obsahem nejvíce blíží obsahu a účelu Obchodních podmínek.

Kupující si tyto Obchodní podmínky přečetl a tím, že se registroval a uskutečnil nákup na www.LSbikes.cz. potvrdil, že s nimi souhlasí.

Tyto Obchodní podmínky jsou platné od 01.01.2013

Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto Obchodní podmínky bez předchozího upozornění.

. V případe, že jedno nebo více ustanovení Obchodních podmínek bude považováno za nezákonné, neplatné nebo nevynutiteln, nezpůsobuje tento fakt neplatnost celých Obchodních podmínek, ale bude se dotýkat pouze těchto ustanovení. Obě strany souhlasí, aby ustanovení nezákonná, neplatná nebo nevynutitelná byla nahrazena ustanoveními platnými, zákonnými a vynutitelnými, které se svým obsahem nejvíce blíží obsahu a účelu Obchodních podmínek.

Kupující si tyto Obchodní podmínky přečetl a tím, že se registroval a uskutečnil nákup na www.LSbikes.cz. potvrdil, že s nimi souhlasí.

Tyto Obchodní podmínky jsou platné od 01.01.2013

Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto Obchodní podmínky bez předchozího upozornění.